KTW ELEKTRO SP. Z O. O.
wersja nr 1 z 15.02.2017
www.ktw.vline.pl
historia...
Początki działalności firmy sięgają 1989 roku. Firma w tym czasie obejmowała swoim działaniem głównie teren województwa łódzkiego.
Z każdym rokiem zwiększała się liczba inwestycji i wysokość obrotu.
W roku 1998 zaczęliśmy realizować zlecenia na obszarze całego.
Zaowocowało to nawiązaniem współpracy z firmami o zasięgu ogólnopolskim a także europejskim. W tym okresie nastąpił intensywny rozwój firmy. W połowie 2003 r. rozszerzyliśmy nasz asortyment o produkcje rozdzielnic elektrycznych.